Inschrijving

 

I. INSCHRIJVING BROERS EN ZUSSEN

 
Er geldt een voorrangsregel voor broers en zussen vanaf maandag 6 januari 2020 (vanaf 8.00 u) tot en met vrijdag 17 januari 2020 (tot 16.00 u)Na deze datum kan uw zoon/dochter geen voorrang meer laten gelden. 
 
Dat betekent dat u nu best al telefonisch een afspraak maakt met de school via het nummer 02 506 89 20.
 
Bij het intakegesprek brengt u de identiteitskaart en een pasfoto van uw kind mee.
 
In het kader van het inschrijvingsdecreet zal er ook gevraagd worden of u aan 1 of meer GOK-indicatoren voldoet en/of uw thuistaal het Nederlands is. 
 
GOK betekent ‘gelijke onderwijskansen’. Een school heeft plaatsen voor GOK-leerlingen (25%) en voor niet-GOK-leerlingen (75%). Dit houdt in dat:
 
- Het gezin een schooltoelage heeft gekregen in het schooljaar 2018-2019 en/of 2019-2020.
- De moeder van de leerling GEEN diploma secundair onderwijs heeft.
 
Thuistaal Nederlands houdt in dat 1 van beide ouders 1 van onderstaande documenten bezit (u hoeft deze niet meer voor te leggen bij een reeds ingeschreven broer of zus):
 
- Minstens een Nederlandstalig diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
- Nederlandstalige getuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs of daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
- Bewijs dat hij/zij het Nederlands beheerst op minstens niveau B2
- Een studiebewijs van een school, erkend door de Vlaamse Gemeenschap of een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
- Bewijs van voldoende kennis van het Nederlands uitgereikt door SELOR
- Bewijs dat hij/zij 9 jaar als regelmatige leerling onderwijs heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs
 
 

II. INSCHRIJVINGEN VOOR HET 1STE LEERJAAR

 

1. Aanmeldingsperiode

 
Aanmeldingen
 
Ouders melden hun kind aan via www.inschrijveninbrussel.be tussen 2 maart 2020 vanaf 9.00 u en 31 maart 2020 tot 16.00 u.
 
 
Controle voorrangsdocumenten
 
- Tussen 30 maart 2020 en 30 april 2020 controleert de school de voorrangsdocumenten Nederlands, GOK en NGOK. De school nodigt de ouders hiervoor uit.
- Op uiterlijk 30 april 2020 bezorgen de scholen de gecontroleerde lijsten terug aan de netverantwoordelijken. In de lijsten geven de scholen per leerlingen aan of de voorrang ok of niet ok is.
- Netverantwoordelijken passen de status van de leerlingen aan, uiterlijk tegen 4 mei 2020 om 13.00 u.
- Een LOP-deskundige kijkt alles na.
 
 
ROM
 
- 5 mei 2020: ROM draait; netverantwoordelijken houden controle.
- Uiterlijk 8 mei 2020: de ouders krijgen de toewijzingsberichten.
 
 

2. Inschrijvingsperiode

 
Inschrijven aangemelde leerlingen 1A: van 11 mei 2020 tot en met 3 juni 2020
 
- Wie gunstig geordend is kan inschrijven.
- Wie ongunstig geordend is haalt op de school een weigeringsdocument en bezorgt een kopie daarvan aan het LOP.
- Kinderen die niet komen inschrijven tijdens deze periode verliezen hun plaats. 
- Kinderen die geen weigeringsdocument komen halen tijdens deze periode verliezen hun plaats op de wachtlijst.
 
 

3. Opvisperiode

 
Opvullen vrijgekomen plaatsen: van 4 juni 2020 tot en met 10 juni 2020
 
De vrijgekomen plaats is voor de leerling die
- een weigeringsdocument kwam ophalen tijdens de inschrijvingsperiode
- eerstvolgend is gerangschikt op basis van dezelfde combinatie van criteria als van de leerling van wie die plaats vrijkomt: 
= Nederlanstalig is als de plaats die vrijkwam behoorde aan een leerling uit de voorrangsgroep Nederlands
= tot hetzelfde contingent behoort als de leerling wiens plaats vrijkwam
 
 

4. Vrije inschrijvingen

 
- Vrije plaatsen komen online op 5 juni 2020.
- Inschrijvingen gebeuren vanaf 8 juni 2020, volgens principe van chronologie: de eerste leerling die zich aanbiedt krijgt de plaats.
- Update vrije plaatsen op 11 juni 2020.
 

 

 

 

 

III. INSCHRIJVINGEN VOOR HET 2DE T.E.M. 6DE LEERJAAR

 

13 – 28 mei 2020: voorrang leerlingen met het Nederlands als thuistaal tot 55% van de plaatsen. 

Schrijf de leerling rechtstreeks in, in de school zelf. Maak telefonisch een afspraak met de school via het nummer 02 506 89 20.


Vanaf 22 juni 2020 starten de vrije inschrijvingen. Iedereen kan nu inschrijven. Maak telefonisch een afspraak met de school via het nummer 02 506 89 20.

Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 - 1000 Brussel tel. 02 506 89 20 - E-mail: info@mabobrussel.be - foto's: Kris Van Beek - webdesign: Filip Vandeputte