Inschrijving

Hier vindt u alle informatie over de inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018

1. Inschrijven eerstejaars van broers en zussen die reeds schoollopen op Mabo

Broers en zussen schrijven zich rechtstreeks in op de school van 9 tot en met 20 januari 2017. Om een vlot verloop te waarborgen, gebeuren de inschrijvingen na telefonische afspraak met de school.
 

Heel concreet betekent dit dat u nu reeds telefonisch (02 506 89 20) een afspraak maakt voor het intakegesprek dat dient plaats te vinden tussen de periode van maandag 9 januari tot en met vrijdag 20 januari 2017.


2. Aanmelden voor de andere leerlingen van het eerste jaar

 

2.1 Registratie schoolkeuze

De overige leerlingen kunnen tussen 9 januari (8.00 u) en 3 februari (16.00 u) via www.inschrijveninbrussel.be hun schoolkeuze registreren. De tijd speelt hier geen rol, u kan dus rustig de tijd nemen in deze periode.
 
Deze informatie heeft u nodig bij de registratie:
* Gegevens ouder(s)
* Het rijksregisternummer van uw kind. Heeft uw kind geen rijksregisternumer, bel dan vooraf naar de helpdesk op 02 553 30 20.
* Schoolkeuzes: wat is de school van uw 1ste, 2de, 3de… keuze ?
* Behoort u tot een voorrangsgroep ? Leerlingen met thuistaal Nederlands (55%), GOK-leerlingen (25%), niet-GOK-leerlingen (20%) (zie ook puntje 5: extra informatie)

 

 

2.2 Controleperiode

De school van uw eerste keuze zal u tussen 30 januari en 17 februari uitnodigen voor een gesprek om de bewijsstukken voor thuistaal Nederlands en GOK na te kijken.
 
Op donderdag 9 februari tussen 15.00 en 19.00 u organiseren wij zo een controlemoment in de bibliotheek van de school, Moutstraat 22, 1000 Brussel. Gelieve telefonisch contact op te nemen op het nummer 02 506 89 20, indien u niet aanwezig kan zijn.
Indien u geen Nederlands praat of begrijpt, dient u zich te laten begeleiden door een Nederlandstalig contactpersoon.
 
De uiterste datum van de controleperiode is 17 februari tot 16.00 u. Indien u voor deze datum de documenten niet heeft voorgelegd, verliest uw kind de voorrangsplaats, maar blijft aangemeld.
 
Indien u tot een voorrangsgroep behoort (zie puntje 5), dient u dit aan te tonen via een document. Slechts het juiste document zorgt voor het behoud van de voorrangsplaats van uw kind. Indien u geen bewijs kan voorleggen, blijft uw kind aangemeld, maar krijgt geen voorrang.
 
Gelieve ook steeds uw elektronische identiteitskaart mee te brengen.

 

 

2.3 Tijdsregistratie

 
Via de website www.inschrijveninbrussel.be wordt op woensdag 22 februari tussen 13.00 en 16.00 u uw tijdstip van aanmelden geregistreerd. Hier is het dus belangrijk om er snel bij te zijn.
 
 
U zal door de school waaraan u bent toegewezen of waar u een weigering kunt afhalen, uitgenodigd worden om in de periode van 8 tot 29 maart de inschrijving af te ronden.
 
Vanaf 23 mei 2017 kan u vrij inschrijven in de scholen waar er nog plaats is, steeds na telefonische afspraak met de school.

 

 

3. Inschrijven voor de leerlingen van het tweede jaar, de tweede en derde graad

19 april - 3 mei 2017: rechtstreeks inschrijven leerlingen met thuistaal Nederlands, voorrang 55% van de plaatsen (steeds na telefonische afspraak met de school).
 
23 mei - 30 juni 2017: vrije inschrijvingen, steeds na telefonische afspraak met de school.
 
Tijdens de vakantieperiode: vrije inschrijvingen, steeds na telefonische afspraak met de school.
 

 

4. Wat brengt u mee bij inschrijving:

Voor eerstejaars :
Identiteitskaart en pasfoto van uw kind                 
Het toewijzigingsbericht (ontvangen na aanmelding op de website)
 
Voor tweede- tot zesdejaars:
Identiteitskaart en pasfoto van uw kind
Attest (A B of C) met het eindresultaat van de vorige school
 
 
 

5. Extra informatie

Welke leerlingen hebben voorrang in het eerste jaar ?

 

Een kind krijgt voorrang Nederlands als minstens 1 van de ouders:

* Minstens een Nederlands diploma secundair onderwijs heeft of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs;

* Een SELOR-attest heeft van voldoende kennis van het Nederlands;

* Een bewijs heeft dat hij/zij 9 jaar als regelmatige leerling Nederlandstalig lager en secundair onderwijs heeft gevolgd;

* Een bewijs heeft dat hij/zij minstens niveau Nederlands B1 heeft;

* Een Nederlandstalig getuigschrift heeft van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs.

 

Een GOK-leerling voldoet aan één of meer van deze GOK-indicatoren:

* Het gezin kreeg een schooltoelage in het schooljaar 2015-2016 en/of 2016-2017. (toekenningsbrief dienst schooltoelagen, rekeninguittreksel).

* De moeder van de leerling heeft geen diploma secundair onderwijs (verklaring op eer)

 

Een niet-GOK-leerling voldoet niet aan één van de GOK-indicatoren.

 

U kan, indien u nog vragen hebt, steeds telefonisch contact opnemen met de school (02 506 89 20). Verder verwijzen we naar de website www.inschrijveninbrussel.be.
 
 

 

 

Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 - 1000 Brussel tel. 02 506 89 20 - E-mail: mabo@skynet.be - foto's: Kris Van Beek - webdesign: Filip Vandeputte