Inschrijving

Hier vindt u alle informatie over de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019

 

1. Inschrijven eerstejaars van broers en zussen die reeds schoollopen op Mabo

 
Broers en zussen schrijven zich rechtstreeks in op de school van 8 tot en met 19 januari 2018. Om een vlot verloop te waarborgen, gebeuren de inschrijvingen na telefonische afspraak met de school.
 

Heel concreet betekent dit dat u nu reeds telefonisch (02 506 89 20) een afspraak maakt voor het intakegesprek dat dient plaats te vinden tussen de periode van maandag 8 januari tot en met vrijdag 19 januari 2018.


2. Aanmelden voor de andere leerlingen van het eerste jaar

 

2.1 Registratie schoolkeuze

De overige leerlingen kunnen tussen 8 januari (8.00 u) en 2 februari (16.00 u) via www.inschrijveninbrussel.be hun schoolkeuze registreren. De tijd speelt geen rol, u kan dus rustig de tijd nemen gedurende deze periode.
 
Deze informatie heeft u nodig bij de registratie:
* Gegevens ouder(s)
* Het rijksregisternummer van uw kind. Heeft uw kind geen rijksregisternumer, bel dan vooraf naar de helpdesk op 02 553 30 20.
* Schoolkeuzes: wat is de school van uw 1ste, 2de, 3de… keuze ?
* Behoort u tot een voorrangsgroep ? Leerlingen met thuistaal Nederlands (55%), GOK-leerlingen (25%), niet-GOK-leerlingen (20%) (zie ook puntje 5: extra informatie)

 

 

2.2 Controleperiode

De school van uw eerste keuze zal u tussen 29 januari en 23 februari uitnodigen voor een gesprek om de bewijsstukken voor thuistaal Nederlands en GOK na te kijken.
 
Mabo zal deze gesprekken op één vaste dag organiseren: de exacte datum zal nog meegedeeld worden.
 
Indien u tot een voorrangsgroep behoort (zie puntje 5), dient u dit aan te tonen via een document. 

 

 

2.3 Toewijzingsbericht

 
Na de controleperiode wordt aan elke geregistreerde leerling een willekeurig getal toegewezen door de computer. Elke school heeft een lijst met de geregistreerde leerlingen. Ze worden eerst geordend op basis van de schoolkeuze: eerst komen de leerlingen die de school als 1ste keuze hebben, dan de leerlingen die de school als 2de keuze hebben, dan de leerlingen die de school als 3de keuze hebben. Vervolgens worden ze (per schoolkeuze) geordend op basis van het willekeurig getal dat ze toegewezen kregen. Eerst komen de leerlingen met het kleinste getal, dan de leerlingen met een groter getal. De leerlingen zijn nu geordend: deze ordening is belangrijk voor de rest van de procedure. De leerlingen krijgen een plaats in een school, in de volgorde van deze ordening. Het aantal leerlingen voor volgend schooljaar is in Mabo vastgelegd op 120.
 
Ten laatste op 6 maart 2018 krijgt men een e-mail of een brief, met alle informatie over de inschrijving (men krijgt dit bericht ook via het 'Postvak In' in het aanmeldingsdossier).
 
In de toegewezen school kan tussen 8 tot 28 maart het kind worden ingeschreven. Meer informatie vindt men in het bericht van toewijzing. Krijgt het kind een plaats in de school van zijn eerste keuze? Dan worden de andere schoolkeuzes geschrapt. Krijgt het kind een plaats in een school die niet de eerste keuze is? Dan krijgt het kind een plaats in die school, en een ongunstige ordening in de schoolkeuzes ervoor.
 
Is er geen plaats, dan moet men een weigeringsdocument ophalen in de school tussen 8 en 28 maart 2018. Als men zo'n weigeringsdocument haalt, dan komt het kind op de wachtlijst van de school. De school neemt dan contact op als er een plaats vrijkomt. Indien men geen weigeringsdcoument haalt, dan komt het kind niet op de wachtlijst.
 
Vanaf 4 mei 2018 kan u vrij inschrijven in de scholen waar er nog plaats is, steeds na telefonische afspraak met de school.

 

 

3. Inschrijven voor de leerlingen van het tweede jaar, de tweede en derde graad

18 april - 3 mei 2018: rechtstreeks inschrijven leerlingen met thuistaal Nederlands, voorrang 55% van de plaatsen (steeds na telefonische afspraak met de school).
 
4 mei - 30 juni 2018: vrije inschrijvingen, steeds na telefonische afspraak met de school.
 
Tijdens de vakantieperiode: vrije inschrijvingen, steeds na telefonische afspraak met de school.
 

 

4. Wat brengt u mee bij inschrijving:

Voor eerstejaars :
Identiteitskaart en pasfoto van uw kind                 
Het toewijzigingsbericht (ontvangen na aanmelding op de website)
 
Voor tweede- tot zesdejaars:
Identiteitskaart en pasfoto van uw kind
Attest (A B of C) met het eindresultaat van de vorige school
 
 
 

5. Extra informatie

Welke leerlingen hebben voorrang in het eerste jaar ?

 

Een kind krijgt voorrang Nederlands als minstens 1 van de ouders:

* Minstens een Nederlands diploma secundair onderwijs heeft of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs;

* Een SELOR-attest heeft van voldoende kennis van het Nederlands;

* Een bewijs heeft dat hij/zij 9 jaar als regelmatige leerling Nederlandstalig lager en secundair onderwijs heeft gevolgd;

* Een bewijs heeft dat hij/zij minstens niveau Nederlands B1 heeft;

* Een Nederlandstalig getuigschrift heeft van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs.

 

Een GOK-leerling voldoet aan één of meer van deze GOK-indicatoren:

* Het gezin kreeg een schooltoelage in het schooljaar 2016-2017 en/of 2017-2018. (toekenningsbrief dienst schooltoelagen, rekeninguittreksel).

* De moeder van de leerling heeft geen diploma secundair onderwijs (verklaring op eer)

 

Een niet-GOK-leerling voldoet niet aan één van de GOK-indicatoren.

 

U kan, indien u nog vragen hebt, steeds telefonisch contact opnemen met de school (02 506 89 20). Verder verwijzen we naar de website www.inschrijveninbrussel.be.
 
 

 

 

Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 - 1000 Brussel tel. 02 506 89 20 - E-mail: info@mabobrussel.be - foto's: Kris Van Beek - webdesign: Filip Vandeputte