Maria-Boodschap is een Nederlandstalig lyceum, een ASO-school, een vrije school, een actieve school, gelegen in de vijfhoek van Brussel. Mabo is een school waar plaats is om te leren en te leven.

06/05 update inschrijvingen

Periode inschrijvingen 1ste jaar:
  • Op 6 mei 2021 krijgen de ouders het toewijzingsbericht
  • Van 7 mei t.e.m. 1 juni 2021 worden de aangemelde leerlingen ingeschreven: de ouders worden gecontacteerd door de school en de inschrijvingen gebeuren digitaal
  • Voor de weigeringsdocumenten mailen de ouders best naar inschrijvingen@mabobrussel.be
Periode van de inschrijving voor de hogere jaren:
  • 10 t.e.m. 26 mei 2021: voorrangsperiode leerlingen met een Nederlandstalige ouder
  • Vanaf 27 mei 2021: start vrije inschrijvingen
  • Ouders nemen best telefonisch (02/506.89.20) contact op met de school of via inschrijvingen@mabobrussel.be

 


Heart Saver: een hartreddend en hartverwarmend project

Dankzij de vzw HeartSaver hebben we in onze school een Automatische ...


Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 - 1000 Brussel tel. 02 506 89 20 - E-mail: info@mabobrussel.be - foto's: Kris Van Beek - webdesign: Filip Vandeputte