Studietraject

Mabo is een ASO-school. Je kan er wetenschappen, Grieks, Latijn, economie en humane wetenschappen studeren. Toch heeft onze school iets aparts...

 

Eerste graad

In de eerste graad organiseren wij ondermeer vakoverschrijdende projectwerking met wisselende thema’s per periode en teamteaching. Het schooljaar wordt immers in vier gelijke perioden verdeeld.
 
Wie voor moderne wetenschappen kiest, krijgt met maatschappelijke vorming - 'maatschappelijke bouwstenen' of 'mabo' - een volwaardige tegenhanger van klassieke studiën.
 
Heb je taalachterstand voor Nederlands? Dan heb je de mogelijkheid het project 'Nederlands extra' te volgen om je taalvaardigheden te verbeteren..
 
In de eerste en tweede graad worden enkele éénuursvakken periodiek aangeboden. Hierdoor kan je gedurende een half schooljaar intensiever met deze vakken bezig zijn.
 

Tweede graad

Vanaf de tweede graad komt er naast Frans en Engels ook Duits in het curriculum; afhankelijk van de studiekeuze en optie kan je in de derde graad Duits verderzetten. 
 
Verder verdiep je je, na de natuurwetenschappen en techniek in de eerste graad, in chemie, fysica en biologie.
 

Derde graad

In de derde graad bieden wij een grote diversiteit in het studieaanbod aan. Afhankelijk van je interesse kan je je leertraject aanvullen met verschillende opties: media, filosofie, literatuur Engels-Frans, Duits-economie, Engels-wetenschappen of wiskunde.
 
 
Bij de verschillende graden vind je meer informatie over de studierichtingen en lessentabellen.
 
Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 - 1000 Brussel tel. 02 506 89 20 - E-mail: info@mabobrussel.be - foto's: Kris Van Beek - webdesign: Filip Vandeputte