Opvoedingsproject

Mabo is een participatieve school. Verbondenheid en gemeenschap komen tot uiting door samenwerking in een uitgebreide overlegstructuur, zowel intern als extern.

Interne overlegstructuur

In de interne overlegstructuur bevinden zich:

- Agora (personeelsvergadering)
 
- Lares (directieraad)
 
- Gerousia (ouderraad; vergadert elke laatste dinsdag van de maand, van 19.30 tot 21.30 u)
 
- Titanen (leerlingenraad, met een afvaardiging van alle klassen en graden)
 
- LOC (lokaal onderhandelingscomité) en PBW (preventie en bescherming op het werk)
 
 
Al deze geledingen komen samen in de schoolraad, waar ze samen werken aan het schoolwerkplan, het schoolreglement, het evaluatiebeleid…

De klassenraden en de cel leerlingenbegeleiding (met CLB) hebben aandacht voor de individuele leerling en voor het functioneren van de klasgroep.
 
De vakgroepen werken samen aan het optimaal bevorderen van het leren bij de leerlingen.
 
Wenst u een van deze geledingen te contacteren? Alle gegevens vindt u bij contact.


Externe overlegstructuur

In de externe overlegstructuur bevinden zich:
 
- De scholengemeenschap Sint Gorik Brussel met CODI, OCSG en medezeggenschapscollege
(
http://sintgorik.be)
 
- Het Inrichtend Comité, de zusters Annuntiaten van Heverlee
(
http://www.annuntiatenheverlee.be/)

Deze geledingen sturen mee het beleid van de school.


 
Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 - 1000 Brussel tel. 02 506 89 20 - E-mail: info@mabobrussel.be - foto's: Kris Van Beek - webdesign: Filip Vandeputte