Opvoedingsproject

Mabo is een school die je vele kansen biedt.
Mabo geeft vrijheid om te groeien met een open hart en een open geest naar zelfstandigheid.
Het is een school waar alle partners (leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, ook externen) samenwerken in een begripvolle sfeer van solidariteit, samen sterk.

Diversiteit

Wij staan open voor diversiteit. Onze school is een weerspiegeling van de stad, het is de multiculturele stad in een notendop. Dat wij midden in die stad, met al zijn diversiteit, gelegen zijn, beschouwen we als een meerwaarde.
Diversiteit komt ook tot uiting in het aanbieden van een ruime waaier aan keuzemogelijkheden van studierichtingen en diverse werkvormen. Hier verwerf je kennis en vaardigheden om kritisch te leren denken.

 

Creativiteit

Niet alleen in de lessen, maar ook tijdens lesvervangende projecten, middagactiviteiten of extra-murosactiviteiten stimuleren we de creativiteit en het nemen van initiatieven. Als Brusselse school maken we dankbaar gebruik van alle culturele kansen die de stad ons biedt.

 

De leerling centraal

Mabo is een begeleidende school. De leerbegeleiding, de avondstudie, het titularismoment, de individuele handelingsplannen, de schoolagenda…. bieden structuur en helpen je in je schoolloopbaan.
Mabo is een school die het opvoedingsproject van de zusters Annuntiaten van Heverlee waarmaakt in een Brusselse context: “Het gezag van het hart doet wonderen”.

 

Schoolreglement

Ons schoolreglement kan u via deze link raadplegen.


 

Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 - 1000 Brussel tel. 02 506 89 20 - E-mail: info@mabobrussel.be - foto's: Kris Van Beek - webdesign: Filip Vandeputte