Nieuws

Modernisering secundair onderwijs eerste graad

Het kernteam en de stuurgroep modernisering Secundair Onderwijs legden sinds begin september 2018 een boeiend traject af, met veel wisselwerking en vernieuwende ideeën op pedagogisch-didactisch vlak. Hierbij vertrokken we vanuit het profiel van Mabo, de sterktes en uitdagingen en ten slotte de noden van onze leerlingen. Wij vinden het immers belangrijk onze leerlingen uit te dagen, te remediëren en te laten kennis maken met verschillende vakken zodat zij hun interesses ontdekken. Hierbij maken we gebruik van activerende en coöperatieve werkvormen.
 
Bij het maken van keuzes voor de lessentabel voor de Algemene Vorming (27 lesuren) vertrokken we vanuit concrete inhouden van de nieuwe leerplannen. Deze lesuren zijn hetzelfde voor elke leerling en bestaan uit de taalvakken (Nederlands, Frans, Engels), wetenschappelijke en wiskundige vakken ( Natuurwetenschappen, Aardrijkskunde, Techniek en Wiskunde), menswetenschappen (Geschiedenis en het nieuwe vak Mens en samenleving). Ook Lichamelijke opvoeding, Beeld en Muziek horen daarbij. En dan uiteraard nog het levensbeschouwelijke vak Godsdienst.
 
Bij de lessentabellen van het eerste jaar vindt u het nieuwe lessenrooster voor het schooljaar 2019-2020.


Griekenlandreis

Van 5 tot 15 april gaan de 6des op eindejaarsreis naar Griekenland. Tien dagen lang, een mooie mix van cultuur en avontuur, ontdekking en ontspanning.
 
Volg hier hun reis.
 
Op onze facebookpagina kan u de foto's van de reis van vorig jaar bekijken.

Het Moutje

De leerlingen van Mabo maken sinds jaar en dag een schoolkrantje, het Moutje.
 
Klik hier voor de eerste editie (oktober 2018).
Klik hier voor de tweede editie (december 2018).
Klik hier voor de derde editie (februari 2019).

Ons standpunt betreffende de klimaatmarsen

Naar aanleiding van de recente klimaatmarsen tijdens de schooluren hebben we, samen met het personeel, de deelname van onze leerlingen aan deze betogingen besproken.
 
Wij STEUNEN het enthousiasme van de leerlingen om op te komen voor het klimaat en het milieu. Vanuit ons pedagogisch project en de leerplannen wensen wij immers bij te dragen tot de vorming van onze leerlingen tot geëngageerde jonge mensen met een open en kritische blik op de maatschappij.
 
Wij hebben op Mabo de voorbije jaren erg veel aandacht aan deze belangrijke thema’s besteed en doen dat nog steeds via o.a. de fietsacties, Warmetruiendag op 12 februari 2019, onze zonnepanelen, samenwerking Filter-Café-Filtré, ...
Ook in de lessen zullen de thema’s klimaat en milieu aan bod komen bv economie 3de en 4de jaar: spanning tussen de vrije markteconomie en milieubewustzijn, project Frans-godsdienst in het 2de jaar: berekenen en verkleinen van de ecologische voetafdruk, filosofie zesde jaar: milieufilosofie en bio-ethiek, humane wetenschappen derde graad: impact van klimaatverandering op verschillende culturen, aardrijkskunde 3de jaar: documentaire ‘Before the flood’, lessen Grieks/Latijn: antieke houding tegenover de natuur, Engels 5de jaar: speech ‘Our house is on Fire’. Ook in de andere jaren zal rond dit thema uitgebreid worden gewerkt.
Los van het betogen kunnen we echter ook zelf aan het klimaat werken: met de fiets naar school, drinkbus/brooddoos meebrengen, openbaar vervoer gebruiken… Wij doen tevens een oproep aan de leerlingenraad om te werken aan sensibiliseringsacties tijdens de middagpauze.
 
Dat leerlingen blijven acties ondernemen via de betogingen vinden we een GOED idee; tegelijkertijd vinden we het zorgwekkend dat steeds dezelfde lessen hierdoor wegvallen. Daarnaast zijn de leerlingen leerplichtig en betekent dit telkens, volgens de regelgeving, een ongewettigde afwezigheid.
 
Om alles in goede banen te leiden zouden wij daarom graag met de leerlingen en ouders de volgende afspraken maken:
 
1. De leerlingen die wensen deel te nemen aan de klimaatmars doen dit enkel tijdens het 3de en 4de lesuur op donderdag (de klimaatmars start om 10.30 u, einde 12.30 u). Ze vertrekken bijgevolg tijdens de ochtendpauze na aanmelding aan de poort en keren tijdig terug voor de namiddaglessen starten (uiterlijk 13.15 u).
 
2. De gemiste lessen worden zelfstandig door de leerlingen ingehaald.
 
3. Indien er tijdens het 3de en 4de lesuur een summatieve toets wordt gepland, verwachten wij dat de leerlingen deze toets afleggen conform aan het schoolreglement, artikel 4: ‘Tijdens de examens en summatieve taken/toetsen heb je voor elke afwezigheid een medisch attest nodig.’
 
4. Voor de volgende klimaatmarsen werken wij met een toestemming per week waarvoor bij de titularis telkens een invulstrookje kan afgehaald worden.
 
5. Leerlingen die zonder toestemming van de ouder toch deelnemen aan de betoging worden geregistreerd als spijbelaars en zullen de gemiste tijd op school inhalen. De ouders worden telefonisch en per post op de hoogte gebracht van het spijbelgedrag van hun zoon of dochter.
 
Zo hopen we met ons allen bij te dragen aan acties en sensibilisering rond het klimaat en milieu.
U mag ons steeds contacteren indien u nog vragen heeft.

Inschrijvingen 2019-2020

De inschrijvingen van broers en zussen zullen plaatsvinden tussen 7 en 18 januari 2019. Dat betekent dat u nu best al telefonisch een afspraak maakt met de school via het nummer 02 506 89 20.
 
Wilt u uw kind inschrijven voor het eerste leerjaar? Dan moet u uw kind eerst aanmelden: registreer uw schoolkeuze op https://www.inschrijveninbrussel.be/nl tussen 7 januari en 1 februari 2019
 
Bij de rubriek 'inschrijvingen' vindt u alle verdere info.

Brusselleer

De lessen Nederlands voor anderstalige ouders, georganiseerd door Brusselleer, zijn gestart. Elke vrijdagvoormiddag, van 9.00 tot 11.30 u.

Meer info: katrien.van_geyseghem@brusselleer.be
 

Kom met de fiets naar school op 20 september!

Mabo neemt deel aan de Schoolvervoerplannen - Plans de Déplacements Scolaires van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In dit kader doen we tijdens de Semaine de la Mobilité - Week van de Mobiliteit mee met de actie 'naar school/naar het werk zonder auto' samen met 90 andere Brusselse scholen en 200 bedrijven.
Wanneer je normaal met de auto naar school komt nodigen we je uit om, indien mogelijk, met de fiets te komen. Bij de vorige actie haalden we 180 fietsers, dit jaar hopen we er 200 of meer te halen. Jullie worden onthaald door onze enthousiaste fietsambassadeurs!
Leerlingen uit het 4de, 5de en 6de jaar en leerkrachten begeleiden jongere leerlingen die met de fiets naar school willen komen.
In het lijstje hieronder vinden jullie een aantal vertrekplaatsen, je kan via Smartschool contact opnemen met de begeleiders.
Ouders die hun kinderen met de fiets naar school begeleiden, zijn eveneens van harte welkom. Ook voor hen ligt er een kleine attentie klaar!
Alvast dank voor jullie deelname!
 
***
HUIZINGEN met Elliot Van Bunderen Robberechts uit het 6de jaar.                                                                                                                                                                                 
Vertrek om 7.30 u aan de ingang van het Provinciaal Domein Huizingen (fietstocht langs het kanaal naar school).
 
MOLLEM met Inne Van Lil uit het 5de jaar.
Iedereen uit Mollem, Asse, Zellik, ... welkom. Uur en plaats van vertrek af te spreken.
 
DILBEEK met Pauline Jenné (leerkracht Frans).
Vertrek om 7.50 u aan de Ninoofsesteenweg 59 / H. Moeremanslaan, op de parking van 'Harley-Davidson'.
 
JETTE met Maurits Callewaert uit het 6de jaar.
Vertrek om 8.00 u aan metrohalte Pannenhuis (Park L28).
 
JETTE met Victoria Vandenberghe uit het 5de jaar.
Vertrek om 8.00 u in de Amélie-Cromandstraat. Eventueel ook afspraak aan het Kerkhof van Jette.
 
SCHAARBEEK met Lola en Anouk Woydt uit het 5de en 2de jaar.
Vertrek om 8.00 u in de Jenatzystraat nr. 16. 
 
SCHAARBEEK met Clara en Flore Pohl uit het 4de en 2de jaar.
Vertrek om 7.45 u aan Helmet-kerk.
 
SINT-PIETERS-LEEUW met Casper Wauters uit het 3de jaar.
Vertrek om 7.15 u aan de parking van frietkot 'Friet en burger', Vlezenbeeklaan.
Vandaar naar Schepdaal (Roomstraat 236) waar ze meefietsen met de groep van Florian Ledoux. 
 
SCHEPDAAL met Florian Ledoux uit het 4de jaar.
Vertrek om 7.20 u aan de Spar, verder naar de Roomstraat 236 (afspraak om 7.30 u). Verder naar de Joseph Bracopsstraat in ANDERLECHT (afspraak om 7.45 u).
 
ANDERLECHT met Nalike Huygens uit het 5de jaar.
Vertrek om 7.50 u aan metrohalte Jacques Brel (voor ziekenhuis St-Anna / St-Remi).
 
ANDERLECHT met Amarante Van der Elst (leerkracht aardrijkskunde).
Vertrek om 8.10 u aan Volkswagengarage, Bergensesteenweg 95.
 
KOEKELBERG met Lotta Ericsson uit het 5de jaar.
Afspraak om 8.05 u in de Pantheonlaan 46. Eventueel ook afspraak aan Simonis.
 
KOEKELBERG met Anne-Chantal André-Dumont (leerkracht Frans).
Vertrek om 8.00 u op de hoek van Jules Besmestraat en Segherslaan.
 
MOLENBEEK met Mori Wuytens uit het 4de jaar.
Vertrek om 8.10 u aan metrohalte Ribaucourt, uitgang 2 (Jubelfeestlaan).
 
ETTERBEEK met Jasper Stevens (leerkracht Nederlands en Engels).
Vertrek om 7.50 u aan metrohalte Merode.
 
UKKEL met Marleen Metens (leerkracht LO).
Vertrek om 7.00 u op het einde van de Steenveltstraat (doodlopende straat, rond punt).
 
VORST met Luca Raymakers uit het 4de jaar.
Vertrek om 7.45 u aan de tramhalte Merlo (tramlijn 82).
 
SINT-GILLIS met Cile Jeekel uit het 4de jaar
Vertrek om 8.05 u aan tramhalte Horta.
 
BRUSSEL met Marie Palmers uit het 6de jaar.
Vertrek om 8.10 u aan metro Kruidtuin / Botanique.
 
BRUSSEL met Juke Jacobs uit het 5de jaar.
Vertrek om 8.10 u aan Hooikaai 29.
 
BRUSSEL met Sam Maanicus uit het 5de jaar.
Vertrek om 8.10 u aan Handelskaai 28.
 
BRUSSEL met Billie Seffer uit het 5de jaar.
Vertrek om 8.10 u in de Vaartstraat 2.
 

 


Muziekpublique: ontmoet de leraren op 18, 19 en 20 september

Bouzouki, kanoun, accordeon, Balkanensemble, Zuid-Italiaanse percussie... en nog veel meer cursussen van Muziekpublique worden georganiseerd op Mabo.
 
 
 
 
 

Infoavond op 18 september

Wij vinden het belangrijk de ouders van onze leerlingen beter te leren kennen en op een fijne manier te kunnen samenwerken. Daarom organiseren wij een infoavond die plaatsvindt op dinsdag 18 september 2018. Voorafgaand aan deze infoavond nodigt de ouderraad u uit, om 18.00 u, op een kennismakingsdrink met 'table espagnole'. Nadien bent u welkom op onze infoavond met het volgende programma:
 
1. Van 19.00 tot 19.30 u: infomoment uitsluitend voor de nieuwe leerlingen en hun ouders van het 2de tot 6de jaar. Er zal informatie worden gegeven over schoolreglement, schoolwerking, oudercontacten, leerplatform, agenda, raden op school en samenwerking CLB. Lokaal: refter A (kelderverdieping).

2. Van 19.30 tot 20.45 u: informatie over het rapporterings- en evaluatiesysteem voor alle ouders en leerlingen die hierover wensen geïnformeerd te worden. Lokaal: grote refter (keldervedieping). 
 
3. Van 19.30 tot 20.30 u: informatie over de leerbegeleiding (of het leren leren) voor alle ouders en leerlingen die hierover wensen geïnformeerd te worden. Lokaal: 0.12 (gelijkvloers). 
 
Eveneens vindt om 19.00 u een info- en inschrijvingsvergadering plaats voor de leerlingen van het 5de jaar die naar Parijs willen fietsen.
Uiteraard kan u ook napraten in ons oudercafé en van gedachten wisselen met leerkrachten en andere ouders.
 
 

 


Sporttweedaagse eerstejaars

De leerlingen van het 1ste jaar gingen op donderdag 13 en vrijdag 14 september sporten in Tongerlo. Op het programma stonden o.a. atletiek, airtrack, basketbal, voetbal, beachvolley, tennis, avontuurlijke trophy, steps, trampoline, volkspelen, creatieve workshops, bezoek aan de abdij met het Da Vinci-museum, een nachtspel, ... Dit alles onder begeleiding van bekwame monitoren én leerlingen uit de 2de en 3de graad.
 
Bekijk de foto's op onze facebookpagina.

Peter- en meterspel

Op dinsdag 11 september organiseerden de 6des voor de leerlingen van het 1ste jaar het peter- en meterspel, sinds jaar en dag een traditie op Mabo. In dat spel krijgen de 1stes een peter of meter uit het 6de jaar toegewezen, die hen wegwijs maakt in de school en hen bijstaat met raad en daad.

 

Bekijk de foto's op onze facebookpagina.


Eerste schooldag

We zijn enthousiast van start gegaan! Beelden van de eerste schooldag vindt u op onze facebookpagina!


Schoolreglement

Het schoolreglement, met enkele aanpassingen voor het schooljaar 2018-2019, is te raadplegen bij opvoedingsproject/visie.  Wie graag een papieren versie heeft kan dat via zoon of dochter laten weten.

Belangrijke data in het schooljaar 2018-2019

Donderdag 13 en vrijdag 14 september 2018: sporttweedaagse eerstejaars
 
Dinsdag 18 september 2018: infoavond voor de ouders en leerlingen (o.a. over leerbegeleiding en evaluatiesysteem)
 
Donderdag 20 september 2018: week van de mobiliteit / fietsactie
 
Dinsdag 25 september 2018: ouderraad
 
Woensdag 26 september 2018: gezondheidsdag
 
Vrijdag 5 oktober 2018: pedagogische studiedag
 
Maandag 22 oktober 2018: klassenraaddag, inhaaltoetsen
 
Donderdag 25 oktober 2018: formatief rapport 1oudercontact met de titularis, infoavond over skore / BAMA, leren in het hoger onderwijs voor zesdejaars
 
Vrijdag 26 oktober 2018: schrijf-ze-VRIJdag
 
Zaterdag 27 oktober tot zondag 4 november 2018: herfstvakantie
 
Maandag 5 tot vrijdag 9 november 2018: bezoek van Deense leerlingen van de Antvorskov Skole n.a.v. de uitwisseling met onze fietsambassadeurs
 
Maandag 12 november 2018: inleefdag basisscholen
 
Zaterdag 17 november 2018: opendeurdag
 
Zondag 18 november 2018: Oxfamontbijt
 
Dinsdag 27 november 2018: ouderraad
 
Maandag 3 december 2018: formatief rapport 2
 
Woensdag 5 tot vrijdag 14 december 2018: examens
 
Dinsdag 18 en woensdag 19 december 2018: klassenraden
 
Donderdag 20 december 2018: summatief rapport 1, oudercontact met de titularis en vakleerkrachten
 
Vrijdag 21 december 2018: kerstontbijt en kerstviering
 
Zaterdag 22 december 2018 tot zondag 6 januari 2019: kerstvakantie
 
Dinsdag 29 januari 2019: thema-avond ouders
 
Dinsdag 12 februari 2019: dikketruiendag
 
Zaterdag 16 februari 2019: oud-leerlingendag
 
Donderdag 21 en vrijdag 22 februari 2019: uitstap naar Keulen en Trier voor 2L en 2GL
 
Dinsdag 26 februari 2019: ouderraad
 
Donderdag 28 februari 2019: 100-dagenfeest zesde jaar
 
Donderdag 28 februari - zaterdag 2 maart 2019: schooltoneel
 
Zaterdag 2 tot zondag 10 maart 2019: krokusvakantie
 
Vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 2019: culinaire dagen
 
Maandag 25 maart 2019: vrije dag
 
Donderdag 4 april 2019: studiekeuzeklassenraad 2, 4, 6 + leerlingcontact 3, 5
 
Vrijdag 5 april 2019: filmforum + formatief rapport 3
 
Zaterdag 6 april tot maandag 22 april 2019: paasvakantie
 
Woensdag 1 mei 2019: Dag van de Arbeid (vrije dag)
 
Donderdag 2 mei 2019: oudercontact
 
Vrijdag 3 mei 2019: vertrek fietsreis naar Parijs
 
Dinsdag 7 tot zaterdag 11 mei 2019: schoolreizen
 
Dinsdag 28 mei 2019: ouderraad
 
Donderdag 30 mei 2019: Hemelvaart (vrije dag)
 
Vrijdag 31 mei 2019: brugdag
 
Maandag 4 juni 2019: formatief rapport 4
 
Dinsdag 4 juni 2019: infoavond nieuwe eerstejaars
 
Donderdag 6 juni tot woensdag 19 juni 2019: examens
 
Maandag 10 mei 2019: Pinkstermaandag (vrije dag)
 
Woensdag 26 juni 2019: proclamatie zesdejaars
 
Donderdag 27 juni 2019: summatief rapport 2, oudercontact
 
Zaterdag 29 juni tot zondag 1 september 2019: zomervakantie
 

Nieuwe sportinfrastructuur

Welke gebouwen dienen als voorbeeld voor Brussel? Met deze vraag ging Be.Exemplary Brussels, een initiatief van de Brusselse regering, aan de slag, en... ook Mabo is laureaat!

 

We hebben immers besloten een nieuwe turnzaal te bouwen, omdat onze bestaande sportinfrastructuur niet meer volstaat. We willen echter vermijden dat de turnzaal, die zich moet inplanten in een erg dichte stedelijke context, de ruimte van onze speelplaats beperkt.

 

BOB361 Architects gaat deze uitdaging aan door de inplanting van een half-ondergronds compact volume. Het project maakt het zo mogelijk het dak te gebruiken, dat een verlenging wordt van de speelplaats (http://www.bob361.com/projects/detail/mabo-sports-infrastructure).

 

Zo wordt ons project een van de tien nieuwe Brusselse voorbeeldgebouwen: http://www.bruzz.be/nl/actua/dit-zijn-de-10-nieuwe-brusselse-voorbeeldgebouwen

 


Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 - 1000 Brussel tel. 02 506 89 20 - E-mail: info@mabobrussel.be - foto's: Kris Van Beek - webdesign: Filip Vandeputte