Nieuws

Schoolreglement

Het schoolreglement, met enkele aanpassingen voor het schooljaar 2019-2020, is te raadplegen bij opvoedingsproject/visie.  Wie graag een papieren versie heeft kan dat via zoon of dochter laten weten.

Muziekpublique

Banjo, kanoun, accordeon, Balkanensemble, Zuid-Italiaanse percussie... en nog veel meer cursussen van Muziekpublique worden georganiseerd op Mabo.
 
 
 

Start schooljaar 2019-2020

Het nieuwe schooljaar start op maandag 2 september.
 
De eerstejaars verwachten we om 8.30 u. Na een kort onthaal, waarop ook de ouders van harte welkom zijn, worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de school, de klasgenoten en de titularis. In het begin zal het even wennen zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat zij zich snel thuis zullen voelen. Onze zesdejaars organiseren een spel waarbij de eerstejaars de school en de leerkrachten op een ludieke manier leren kennen.
 
De nieuwe leerlingen die niet in het eerste jaar zitten komen om 10.30 u naar school, de vertrouwde huisgenoten om 11.15 u.
 
De eerste schooldag eindigt om 15.50 u.
 
Voor deze eerste schooldag volstaan schrijfgerief en een notitieblok. De eerstejaars zullen eveneens een brooddoos, geschonken door de ouderraad, ontvangen.
 
* * *
 
Tenslotte al enkele belangrijke data in de eerste schoolmaanden:
 

Donderdag 19 – vrijdag 20 september : sporttweedaagse Tongeren 1ste jaar

Dinsdag 24 september : ouderraad om 19.30 u ( alle ouders zijn welkom)

Donderdag 26 september : infoavond voor de ouders

 

Maandag 21 oktober: klassenraaddag (inhaaltoetsen, leerlingen zonder inhaaltoetsen zijn lesvrij)

Donderdag 24 oktober : rapport formatieve evaluatie van de eerste periode + oudercontact (afhalen rapport bij de titularis)

Maandag 28 oktober tot zondag 3 november: herfstvakantie

 

Zaterdag 16 november: opendeurdag

 


Schoolreizen

In de week van 6 tot 10 mei gaat elke klas op uitstap.
De 1stes gaan op vrijdag naar Ieper, waar ze het dieren- en pretpark Bellewaerde bezoeken: ze nemen er deel aan een educatief programma waarbij ze een kijkje nemen achter de schermen.
De 2des trekken naar Brugge, eveneens op vrijdag. Hun daguitstap wordt ingevuld met een zoektocht in de historische stad en een bezoek aan het Historium, waar ze de Brugse middeleeuwen herbeleven.
Ook op vrijdag zijn voor de 3des drie activiteiten gepland, naar keuze. Twee groepen trekken naar Namen en Luik waar ze samen met Franstalige monitoren de stad zullen verkennen a.h.v. doe- en zoekopdrachten. Een derde groep gaat naar Marche-les-Dames voor een avonturenwandeling.
De 4des gaan voor een driedaagse naar het idyllische Amsterdam: al wandelend, fietsend en varend op de grachten ontdekken ze de stad. Bezoek aan allerlei musea, o.a. het Anne Frankhuis, het Rijksmuseum en het Van Goghmuseum, staan op het programma.
De leerlingen van het 5de jaar gaan voor vier dagen naar het romantische Parijs, met bezoeken aan de talloze musea die de stad rijk is, en wandelingen door stadswijken die de geschiedenis en cultuur van de 'lichtstad' ademen. Een aantal van de leerlingen legt de tocht naar Parijs per fiets af: 400 km in 4 dagen! Zij vertrekken op vrijdag 3 mei.
De 6des trekken vijf dagen naar het hippe Berlijn, mét onderweg een bezoek aan Keulen (Museum Ludwig en de Dom). In Berlijn zelf logeren ze aan de Warschauer Platz, een ideale uitvalsbasis om de stad en zijn bezienswaardigheden te leren kennen.
Bekijk de foto's op onze facebookpagina.

 


Heart Saver: een hartreddend en hartverwarmend project

Dankzij de vzw HeartSaver zullen we in onze school een Automatische Externe Defibrillator (AED) kunnen voorzien ten behoeve van de school en onze wijk. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen.

 

Een plotse hartstilstand is immers één van de grote doodsoorzaken. Willen we de overlevingskansen van slachtoffers vergroten, dan is snel handelen de boodschap. Want elke seconde telt. Gelukkig kan het mobiele apparaat door iedereen worden gebruikt. Dankzij dit fundraising initiatief wordt ook onze schoolomgeving HARTveilig.

 

Het HeartSaver AED Fundraising schoolinitiatief wordt gesteund door het kabinet van het Ministerie van Onderwijs en is mee opgenomen in het actieplan “Hoog tijd voor geZONtijd” ter versterking van het gezondheidsbeleid van scholen.

 

 


Modernisering secundair onderwijs eerste graad

Het kernteam en de stuurgroep modernisering Secundair Onderwijs legden sinds begin september 2018 een boeiend traject af, met veel wisselwerking en vernieuwende ideeën op pedagogisch-didactisch vlak. Hierbij vertrokken we vanuit het profiel van Mabo, de sterktes en uitdagingen en ten slotte de noden van onze leerlingen. Wij vinden het immers belangrijk onze leerlingen uit te dagen, te remediëren en te laten kennis maken met verschillende vakken zodat zij hun interesses ontdekken. Hierbij maken we gebruik van activerende en coöperatieve werkvormen.
 
Bij het maken van keuzes voor de lessentabel voor de Algemene Vorming (27 lesuren) vertrokken we vanuit concrete inhouden van de nieuwe leerplannen. Deze lesuren zijn hetzelfde voor elke leerling en bestaan uit de taalvakken (Nederlands, Frans, Engels), wetenschappelijke en wiskundige vakken ( Natuurwetenschappen, Aardrijkskunde, Techniek en Wiskunde), menswetenschappen (Geschiedenis en het nieuwe vak Mens en samenleving). Ook Lichamelijke opvoeding, Beeld en Muziek horen daarbij. En dan uiteraard nog het levensbeschouwelijke vak Godsdienst.
 
Bij de lessentabellen van het eerste jaar vindt u het nieuwe lessenrooster voor het schooljaar 2019-2020.


Griekenlandreis

Van 5 tot 15 april gingen de 6des op eindejaarsreis naar Griekenland. Tien dagen lang, een mooie mix van cultuur en avontuur, ontdekking en ontspanning.
 
Volg hier hun reis.
 
Op onze facebookpagina kan u de foto's van de reis bekijken.

Ons standpunt betreffende de klimaatmarsen

Naar aanleiding van de recente klimaatmarsen tijdens de schooluren hebben we, samen met het personeel, de deelname van onze leerlingen aan deze betogingen besproken.
 
Wij STEUNEN het enthousiasme van de leerlingen om op te komen voor het klimaat en het milieu. Vanuit ons pedagogisch project en de leerplannen wensen wij immers bij te dragen tot de vorming van onze leerlingen tot geëngageerde jonge mensen met een open en kritische blik op de maatschappij.
 
Wij hebben op Mabo de voorbije jaren erg veel aandacht aan deze belangrijke thema’s besteed en doen dat nog steeds via o.a. de fietsacties, Warmetruiendag op 12 februari 2019, onze zonnepanelen, samenwerking Filter-Café-Filtré, ...
Ook in de lessen zullen de thema’s klimaat en milieu aan bod komen bv economie 3de en 4de jaar: spanning tussen de vrije markteconomie en milieubewustzijn, project Frans-godsdienst in het 2de jaar: berekenen en verkleinen van de ecologische voetafdruk, filosofie zesde jaar: milieufilosofie en bio-ethiek, humane wetenschappen derde graad: impact van klimaatverandering op verschillende culturen, aardrijkskunde 3de jaar: documentaire ‘Before the flood’, lessen Grieks/Latijn: antieke houding tegenover de natuur, Engels 5de jaar: speech ‘Our house is on Fire’. Ook in de andere jaren zal rond dit thema uitgebreid worden gewerkt.
Los van het betogen kunnen we echter ook zelf aan het klimaat werken: met de fiets naar school, drinkbus/brooddoos meebrengen, openbaar vervoer gebruiken… Wij doen tevens een oproep aan de leerlingenraad om te werken aan sensibiliseringsacties tijdens de middagpauze.
 
Dat leerlingen blijven acties ondernemen via de betogingen vinden we een GOED idee; tegelijkertijd vinden we het zorgwekkend dat steeds dezelfde lessen hierdoor wegvallen. Daarnaast zijn de leerlingen leerplichtig en betekent dit telkens, volgens de regelgeving, een ongewettigde afwezigheid.
 
Om alles in goede banen te leiden zouden wij daarom graag met de leerlingen en ouders de volgende afspraken maken:
 
1. De leerlingen die wensen deel te nemen aan de klimaatmars doen dit enkel tijdens het 3de en 4de lesuur op donderdag (de klimaatmars start om 10.30 u, einde 12.30 u). Ze vertrekken bijgevolg tijdens de ochtendpauze na aanmelding aan de poort en keren tijdig terug voor de namiddaglessen starten (uiterlijk 13.15 u).
 
2. De gemiste lessen worden zelfstandig door de leerlingen ingehaald.
 
3. Indien er tijdens het 3de en 4de lesuur een summatieve toets wordt gepland, verwachten wij dat de leerlingen deze toets afleggen conform aan het schoolreglement, artikel 4: ‘Tijdens de examens en summatieve taken/toetsen heb je voor elke afwezigheid een medisch attest nodig.’
 
4. Voor de volgende klimaatmarsen werken wij met een toestemming per week waarvoor bij de titularis telkens een invulstrookje kan afgehaald worden.
 
5. Leerlingen die zonder toestemming van de ouder toch deelnemen aan de betoging worden geregistreerd als spijbelaars en zullen de gemiste tijd op school inhalen. De ouders worden telefonisch en per post op de hoogte gebracht van het spijbelgedrag van hun zoon of dochter.
 
Zo hopen we met ons allen bij te dragen aan acties en sensibilisering rond het klimaat en milieu.
U mag ons steeds contacteren indien u nog vragen heeft.

Brusselleer

De lessen Nederlands voor anderstalige ouders, georganiseerd door Brusselleer, zijn gestart. Elke vrijdagvoormiddag, van 9.00 tot 11.30 u.

Meer info: katrien.van_geyseghem@brusselleer.be
 

Nieuwe sportinfrastructuur

Welke gebouwen dienen als voorbeeld voor Brussel? Met deze vraag ging Be.Exemplary Brussels, een initiatief van de Brusselse regering, aan de slag, en... ook Mabo is laureaat!

 

We hebben immers besloten een nieuwe turnzaal te bouwen, omdat onze bestaande sportinfrastructuur niet meer volstaat. We willen echter vermijden dat de turnzaal, die zich moet inplanten in een erg dichte stedelijke context, de ruimte van onze speelplaats beperkt.

 

BOB361 Architects gaat deze uitdaging aan door de inplanting van een half-ondergronds compact volume. Het project maakt het zo mogelijk het dak te gebruiken, dat een verlenging wordt van de speelplaats (http://www.bob361.com/projects/detail/mabo-sports-infrastructure).

 

Zo wordt ons project een van de tien nieuwe Brusselse voorbeeldgebouwen: http://www.bruzz.be/nl/actua/dit-zijn-de-10-nieuwe-brusselse-voorbeeldgebouwen

 


Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 - 1000 Brussel tel. 02 506 89 20 - E-mail: info@mabobrussel.be - foto's: Kris Van Beek - webdesign: Filip Vandeputte