Nieuws

03/06 Update inschrijvingen

Vanaf 4 juni, om 9.00 u., starten de vrije inschrijvingen voor het eerste jaar. De inschrijvingen gebeuren chronologisch: wie eerst de vraag tot inschrijving stelt, krijgt de plaats.
 
Momenteel zijn we volzet en is er een wachtlijst, maar wie toch wil inschrijven krijgt van de school een weigeringsformulier met de plaats op de wachtlijst.

 


06/05 update inschrijvingen

Periode inschrijvingen 1ste jaar:
  • Op 6 mei 2021 krijgen de ouders het toewijzingsbericht
  • Van 7 mei t.e.m. 1 juni 2021 worden de aangemelde leerlingen ingeschreven: de ouders worden gecontacteerd door de school en de inschrijvingen gebeuren digitaal
  • Voor de weigeringsdocumenten mailen de ouders best naar inschrijvingen@mabobrussel.be
Periode van de inschrijving voor de hogere jaren:
  • 10 t.e.m. 26 mei 2021: voorrangsperiode leerlingen met een Nederlandstalige ouder
  • Vanaf 27 mei 2021: start vrije inschrijvingen
  • Ouders nemen best telefonisch (02/506.89.20) contact op met de school of via inschrijvingen@mabobrussel.be

25/03 Corona update

Het Overlegcomité heeft gisteren beslist dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.
 
 

1. Wat betekent dit voor het secundair onderwijs?

 
- De lessen zijn zowel fysiek als digitaal geschorst.
 
- De geplande toetsen/examens voor de leerlingen kunnen op school doorgaan als de veiligheidsmaatregelen kunnen worden gerespecteerd. Op Mabo zal dus de inhaaltoetsdag op maandag 29/03 doorgaan zoals gepland.
 
- Er zal noodopvang voor leerlingen voorzien worden, indien dit nodig mocht zijn. Deze leerlingen/ouders sturen een mail ter bevestiging naar de directie en mevr. Van Loock (via Smartschool) zodat we afspraken kunnen maken.
 
 

2. Wordt het rapport op vrijdag 2 april behouden?

 
Het rapport zal digitaal consulteerbaar zijn op vrijdag 2 april vanaf 14 uur. Er zal tevens een procesevaluatie worden gemaild naar alle leerlingen en ouders. De papieren versie van het rapport wordt na de paasvakantie uitgedeeld.
 
 

3. Wat na de paasvakantie?

 
De situatie wordt op de voet gevolgd. Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie is het streefdoel dat alle leerlingen van het basis- en secundair onderwijs vanaf maandag 19 april opnieuw 100% contactonderwijs volgen. Wordt vervolgd.
 
 
We wensen u alvast een fijne paasvakantie en veel moed!

23/03 Corona update

 
Na overleg met het onderwijsveld en afstemming met de onderwijsministers van de andere gemeenschappen, gaan er extra veiligheidsmaatregelen in om tijdens de 2 weken tot aan de paasvakantie het risico op besmettingen maximaal te beperken.
 
 

1 Wat betekenen deze extra maatregelen voor Mabo?

 
De leerlingen van 4, 5 en 6 die niet in hun klaslokaal eten maar buiten, mogen niet meer in de refter eten. Zij kunnen op de speelplaats onder het balkon eten of buiten het schoolgebouw.
 
 

2 Blijft het afwisselend afstandsonderwijs voor de tweede en derde graad gelden?

 
Ja, dit blijft gelden tot aan de paasvakantie, namelijk:
 
week van 22 maart: de tweede graad op school/derde graad online
 
week van 29 maart: de derde graad op school/tweede graad online.
 
De eerste graad is steeds op school.
 
 

3 Komen de leerlingen na de paasvakantie weer allemaal naar school?

 
Voorlopig wachten wij op definitieve beslissingen van de overheid en het Katholiek onderwijs Vlaanderen. Wij houden u op de hoogte.
 
 

4 Wanneer is het volgende rapport?

 
Het volgende rapport (formatief 4 + procesevaluatie) staat gepland op vrijdag 2 april. 
 
Eerste en derde graad: papieren versie
 
Tweede graad: online op Smartschool, eerste maandag na de paasvakantie een papieren versie
 
 

5 Kunnen de lockers opnieuw gebruikt worden?

 
Neen, omwille van de veiligheidsmaatregelen (te veel leerlingen op een beperkte plaats) worden de lockers niet gebruikt.
 
 

6 Hoe moeten we melden dat zoon/dochter ziek is en een coronatest krijgt?

 
Via corona@mabobrussel.be
 
Afwezigheid via info@mabobrussel.be of bellen naar 02 506 89 20 voor 8.20 uur
 
 

7 Wanneer is het volgende oudercontact?

 
Het volgende oudercontact met de vakleerkrachten gebeurt opnieuw digitaal in de tweede week na de paasvakantie (week van 26 april). U zal hiervoor eerstdaags een uitnodiging ontvangen.
 
 

8 Wanneer ontvangen we nieuwe info over de gemoderniseerde tweede graad op Mabo?

 
Volgende week via mail. De leerlingen en uzelf hebben reeds een studiekeuzebrochure ontvangen waarin u hierover info terugvindt. De leerlingen van het tweede jaar kregen vorige week een presentatie over de vernieuwde tweede graad met de lessentabellen van elke studierichting in het derde jaar.
 
 

9 Wanneer gaat een klasgroep in quarantaine?

 
In gemeenten waar volgens de Risk Assessment Group (RAG) een verhoogde waakzaamheid geldt, moet vanaf 1 besmetting in een klas, deze klas in quarantaine. Deze info kan dagelijks wijzigen. CLB’s kunnen andere richtlijnen en extra instructies geven wanneer dat noodzakelijk is door de lokale situatie. Wij volgen steeds de instructies van het CLB.
 
 

10 Kunnen extra-murosdaguitstappen worden georganiseerd?

 
De extra-murosdaguitstappen die in code oranje terug mogelijk zijn sinds 15 maart, kunnen alleen buiten in de open lucht plaatsvinden én met de eigen klasgroep.
 
 

11 Wanneer vindt de volgende digitale ouderraad plaats?

 
Deze vindt plaats op dinsdagavond 27 april. U ontvangt hiervoor vooraf een uitnodigingslink voor google meet en de agenda die samen met de voorzitter wordt opgesteld. U kan uw agendapunten en ideeën mailen naar ouderraad@mabobrussel.be.
 
 
 
Wij wensen u en uw gezin veel moed en een goede gezondheid. Aarzel niet ons te contacteren bij vragen en/of bezorgdheden.

Update open deur

Wegens de virusmaatregelen zullen wij de geïnteresseerde ouders eind januari helaas niet kunnen ontvangen op de school. Maar niet getreurd: de opendeurmomenten zullen digitaal doorgaan!
 
Een van onze collega's zal u te woord staan via Google Meet. We trachten zo goed mogelijk dag en uur van uw keuze te behouden. Wie zich heeft ingeschreven zal ten laatste eind volgende week een uitnodiging ontvangen voor het digitaal gesprek.
 
We hopen op uw begrip voor onze beslissing; we hadden nu eenmaal niet veel keuze. En we hopen dat de situatie vlug verbetert, zodat we u allen alsnog later in het schooljaar kunnen uitnodigen voor een rondleiding, een babbel, een drankje, een woordje uitleg of gewoonweg om de sfeer op te snuiven.
 
Voor wie zich nog niet had ingeschreven: om alles zo goed mogelijk te kunnen organiseren, vragen wij dat te doen ten laatste tegen woensdag 20 januari.

 


Open deur in de week van 25-29 januari 2021

Een klassieke opendeurdag zoals we de voorbije jaren organiseerden, zal dit jaar helaas niet kunnen plaatsvinden.
 
Wél willen we ouders en hun zoon of dochter graag uitnodigen voor een korte babbel en een rondleiding in onze school. We voorzien in de week van 25 tot 29 januari 2021 vier avonden (ma, di, do, vr), waar verschillende contactmomenten mogelijk zullen zijn, telkens van 17.00 tot 20.00 u.
 
Praktisch: via deze link kan u inschrijven en de gewenste dag en tijdstip aanduiden. Eén van onze leerkrachten zal u dan de avond zelf ontvangen en rondleiden, met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften. 
 
Om een grote toeloop te vermijden reserveren we deze contactmomenten enkel voor ouders die een leerling hebben in het 6de studiejaar. Wij danken u voor uw begrip hiervoor.
 
Indien de momenten door de virusmaatregelen toch niet fysiek zouden kunnen plaatsvinden, zullen we ze digitaal organiseren, op dezelfde dag en tijdstip van uw keuze.
 

Beste wensen

Wij wensen u van harte
een vrolijk kerstfeest
en een vreugdevol 2021!
 
Directie, secretariaat,
leerkrachten en leerlingen
 


Organisatie van de examens en het einde van het eerste semester

 

EXAMENS

Omwille van de veiligheid kiezen we ervoor om de examens te spreiden over voormiddag en namiddag. Zo zijn er minder leerlingen tegelijk op school en kunnen we de leerlingen voldoende
spreiden over de beschikbare lokalen.
 
De leerlingen van de eerste en tweede graad leggen hun examen steeds af in de voormiddag tussen 8.30 en 12.05 u.
 
De leerlingen van de derde graad leggen hun examen af in de voormiddag op woensdag 02/12, donderdag 03/12 en maandag 14/12 tussen 8.30 en 12.05 u, in de namiddag op de andere dagen, vrijdag 4/12 tot en met vrijdag 11/12, tussen 13:00 – 16:35 u.
 
 

RAPPORTEN (FORMATIEF 2 EN SUMMATIEF 1)

Het rapport formatief 2 wordt op maandag 30 november digitaal zichtbaar.
 
Het rapport summatief 1 wordt op donderdag 17 december digitaal zichtbaar om 11:00 u.
 
Indien nodig zullen op deze donderdag op uitnodiging digitale contacten met de klastitularis, directie of het zorgteam plaatsvinden.
 
 

INKIJKEN EXAMENS

Omwille van de veiligheid kunnen de examens niet op de laatste donderdag ingekeken worden maar wel tijdens de lessen in de eerste week van januari.
 
 

OUDERCONTACT MET VAKLEERKRACHTEN

Het oudercontact met de vakleerkrachten zal digitaal worden georganiseerd in de eerste week van januari, van maandag 4/1 tot vrijdag 8/1. De ouders kunnen intekenen vanaf 18/12.

Schoolreglement

Het schoolreglement, met enkele aanpassingen voor het schooljaar 2020-2021, is te raadplegen bij opvoedingsproject/visie.  Wie graag een papieren versie heeft kan dat via zoon of dochter laten weten.

Oudercontact: problemen bij het inloggen op Smartschool?

Op 29 juni is er een digitaal oudercontact voorzien met de klastitularis (via Smartschool). Inschrijven hiervoor kan tot zondagmidag (12.00 u).
 
Ouders die problemen ondervinden bij het inloggen op Smartschool kunnen een bericht sturen naar smartschool@mabobrussel.be; zij zullen dan verder geholpen worden.

Boeken Iddink

Vanaf maandag 22/06 tot en met vrijdag 03/07 kunnen de boeken ingeleverd worden in de containers in de inkomhal, telkens tussen 9.00 u tot 15.00 u. 
 
Let er op dat je je inleverformulier toevoegt en dat je boeken in een gesloten plastiek zak zitten (om verlies te voorkomen). Gezien de huidige situatie werden de openingsuren van de school aangepast:

Inschrijvingen voor het 2de t.e.m. het 6de jaar

De inschrijvingen voor het 2de t.e.m. het 6de jaar zijn verplaatst naar 2 juni:

- voorrang leerlingen met het Nederlands als thuistaal: 2 tot en met 15 juni

- vrije inschrijvingen vanaf 22 juni

De leerling kan rechtstreeks ingeschreven worden, maar alle inschrijvingen zullen digitaal verlopen. Contacteer hiervoor via het nummer 02 506 89 20.

 


Muziekpublique

Banjo, kanoun, accordeon, Balkanensemble, Zuid-Italiaanse percussie... en nog veel meer cursussen van Muziekpublique worden georganiseerd op Mabo.
 
 
 

Start schooljaar 2019-2020

Het nieuwe schooljaar start op maandag 2 september.
 
De eerstejaars verwachten we om 8.30 u. Na een kort onthaal, waarop ook de ouders van harte welkom zijn, worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de school, de klasgenoten en de titularis. In het begin zal het even wennen zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat zij zich snel thuis zullen voelen. Onze zesdejaars organiseren een spel waarbij de eerstejaars de school en de leerkrachten op een ludieke manier leren kennen.
 
De nieuwe leerlingen die niet in het eerste jaar zitten komen om 10.30 u naar school, de vertrouwde huisgenoten om 11.15 u.
 
De eerste schooldag eindigt om 15.50 u.
 
Voor deze eerste schooldag volstaan schrijfgerief en een notitieblok. De eerstejaars zullen eveneens een brooddoos, geschonken door de ouderraad, ontvangen.
 
* * *
 
Tenslotte al enkele belangrijke data in de eerste schoolmaanden:
 

Donderdag 19 – vrijdag 20 september : sporttweedaagse Tongeren 1ste jaar

Dinsdag 24 september : ouderraad om 19.30 u ( alle ouders zijn welkom)

Donderdag 26 september : infoavond voor de ouders

 

Maandag 21 oktober: klassenraaddag (inhaaltoetsen, leerlingen zonder inhaaltoetsen zijn lesvrij)

Donderdag 24 oktober : rapport formatieve evaluatie van de eerste periode + oudercontact (afhalen rapport bij de titularis)

Maandag 28 oktober tot zondag 3 november: herfstvakantie

 

Zaterdag 16 november: opendeurdag

 


Schoolreizen

In de week van 6 tot 10 mei gaat elke klas op uitstap.
De 1stes gaan op vrijdag naar Ieper, waar ze het dieren- en pretpark Bellewaerde bezoeken: ze nemen er deel aan een educatief programma waarbij ze een kijkje nemen achter de schermen.
De 2des trekken naar Brugge, eveneens op vrijdag. Hun daguitstap wordt ingevuld met een zoektocht in de historische stad en een bezoek aan het Historium, waar ze de Brugse middeleeuwen herbeleven.
Ook op vrijdag zijn voor de 3des drie activiteiten gepland, naar keuze. Twee groepen trekken naar Namen en Luik waar ze samen met Franstalige monitoren de stad zullen verkennen a.h.v. doe- en zoekopdrachten. Een derde groep gaat naar Marche-les-Dames voor een avonturenwandeling.
De 4des gaan voor een driedaagse naar het idyllische Amsterdam: al wandelend, fietsend en varend op de grachten ontdekken ze de stad. Bezoek aan allerlei musea, o.a. het Anne Frankhuis, het Rijksmuseum en het Van Goghmuseum, staan op het programma.
De leerlingen van het 5de jaar gaan voor vier dagen naar het romantische Parijs, met bezoeken aan de talloze musea die de stad rijk is, en wandelingen door stadswijken die de geschiedenis en cultuur van de 'lichtstad' ademen. Een aantal van de leerlingen legt de tocht naar Parijs per fiets af: 400 km in 4 dagen! Zij vertrekken op vrijdag 3 mei.
De 6des trekken vijf dagen naar het hippe Berlijn, mét onderweg een bezoek aan Keulen (Museum Ludwig en de Dom). In Berlijn zelf logeren ze aan de Warschauer Platz, een ideale uitvalsbasis om de stad en zijn bezienswaardigheden te leren kennen.
Bekijk de foto's op onze facebookpagina.

 


Heart Saver: een hartreddend en hartverwarmend project

Dankzij de vzw HeartSaver hebben we in onze school een Automatische Externe Defibrillator (AED), ten behoeve van de school en onze wijk. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen.

 

Een plotse hartstilstand is immers één van de grote doodsoorzaken. Willen we de overlevingskansen van slachtoffers vergroten, dan is snel handelen de boodschap. Want elke seconde telt. Gelukkig kan het mobiele apparaat door iedereen worden gebruikt. Dankzij dit fundraising initiatief wordt ook onze schoolomgeving HARTveilig.

 

Het HeartSaver AED Fundraising schoolinitiatief wordt gesteund door het kabinet van het Ministerie van Onderwijs en is mee opgenomen in het actieplan “Hoog tijd voor geZONtijd” ter versterking van het gezondheidsbeleid van scholen.

 

 


Modernisering secundair onderwijs eerste graad

Het kernteam en de stuurgroep modernisering Secundair Onderwijs legden sinds begin september 2018 een boeiend traject af, met veel wisselwerking en vernieuwende ideeën op pedagogisch-didactisch vlak. Hierbij vertrokken we vanuit het profiel van Mabo, de sterktes en uitdagingen en ten slotte de noden van onze leerlingen. Wij vinden het immers belangrijk onze leerlingen uit te dagen, te remediëren en te laten kennis maken met verschillende vakken zodat zij hun interesses ontdekken. Hierbij maken we gebruik van activerende en coöperatieve werkvormen.
 
Bij het maken van keuzes voor de lessentabel voor de Algemene Vorming (27 lesuren) vertrokken we vanuit concrete inhouden van de nieuwe leerplannen. Deze lesuren zijn hetzelfde voor elke leerling en bestaan uit de taalvakken (Nederlands, Frans, Engels), wetenschappelijke en wiskundige vakken ( Natuurwetenschappen, Aardrijkskunde, Techniek en Wiskunde), menswetenschappen (Geschiedenis en het nieuwe vak Mens en samenleving). Ook Lichamelijke opvoeding, Beeld en Muziek horen daarbij. En dan uiteraard nog het levensbeschouwelijke vak Godsdienst.
 
Bij de lessentabellen van het eerste jaar vindt u het nieuwe lessenrooster voor het schooljaar 2019-2020.


Griekenlandreis

Van 5 tot 15 april gingen de 6des op eindejaarsreis naar Griekenland. Tien dagen lang, een mooie mix van cultuur en avontuur, ontdekking en ontspanning.
 
Volg hier hun reis.
 
Op onze facebookpagina kan u de foto's van de reis bekijken.

Ons standpunt betreffende de klimaatmarsen

Naar aanleiding van de recente klimaatmarsen tijdens de schooluren hebben we, samen met het personeel, de deelname van onze leerlingen aan deze betogingen besproken.
 
Wij STEUNEN het enthousiasme van de leerlingen om op te komen voor het klimaat en het milieu. Vanuit ons pedagogisch project en de leerplannen wensen wij immers bij te dragen tot de vorming van onze leerlingen tot geëngageerde jonge mensen met een open en kritische blik op de maatschappij.
 
Wij hebben op Mabo de voorbije jaren erg veel aandacht aan deze belangrijke thema’s besteed en doen dat nog steeds via o.a. de fietsacties, Warmetruiendag op 12 februari 2019, onze zonnepanelen, samenwerking Filter-Café-Filtré, ...
Ook in de lessen zullen de thema’s klimaat en milieu aan bod komen bv economie 3de en 4de jaar: spanning tussen de vrije markteconomie en milieubewustzijn, project Frans-godsdienst in het 2de jaar: berekenen en verkleinen van de ecologische voetafdruk, filosofie zesde jaar: milieufilosofie en bio-ethiek, humane wetenschappen derde graad: impact van klimaatverandering op verschillende culturen, aardrijkskunde 3de jaar: documentaire ‘Before the flood’, lessen Grieks/Latijn: antieke houding tegenover de natuur, Engels 5de jaar: speech ‘Our house is on Fire’. Ook in de andere jaren zal rond dit thema uitgebreid worden gewerkt.
Los van het betogen kunnen we echter ook zelf aan het klimaat werken: met de fiets naar school, drinkbus/brooddoos meebrengen, openbaar vervoer gebruiken… Wij doen tevens een oproep aan de leerlingenraad om te werken aan sensibiliseringsacties tijdens de middagpauze.
 
Dat leerlingen blijven acties ondernemen via de betogingen vinden we een GOED idee; tegelijkertijd vinden we het zorgwekkend dat steeds dezelfde lessen hierdoor wegvallen. Daarnaast zijn de leerlingen leerplichtig en betekent dit telkens, volgens de regelgeving, een ongewettigde afwezigheid.
 
Om alles in goede banen te leiden zouden wij daarom graag met de leerlingen en ouders de volgende afspraken maken:
 
1. De leerlingen die wensen deel te nemen aan de klimaatmars doen dit enkel tijdens het 3de en 4de lesuur op donderdag (de klimaatmars start om 10.30 u, einde 12.30 u). Ze vertrekken bijgevolg tijdens de ochtendpauze na aanmelding aan de poort en keren tijdig terug voor de namiddaglessen starten (uiterlijk 13.15 u).
 
2. De gemiste lessen worden zelfstandig door de leerlingen ingehaald.
 
3. Indien er tijdens het 3de en 4de lesuur een summatieve toets wordt gepland, verwachten wij dat de leerlingen deze toets afleggen conform aan het schoolreglement, artikel 4: ‘Tijdens de examens en summatieve taken/toetsen heb je voor elke afwezigheid een medisch attest nodig.’
 
4. Voor de volgende klimaatmarsen werken wij met een toestemming per week waarvoor bij de titularis telkens een invulstrookje kan afgehaald worden.
 
5. Leerlingen die zonder toestemming van de ouder toch deelnemen aan de betoging worden geregistreerd als spijbelaars en zullen de gemiste tijd op school inhalen. De ouders worden telefonisch en per post op de hoogte gebracht van het spijbelgedrag van hun zoon of dochter.
 
Zo hopen we met ons allen bij te dragen aan acties en sensibilisering rond het klimaat en milieu.
U mag ons steeds contacteren indien u nog vragen heeft.

Brusselleer

De lessen Nederlands voor anderstalige ouders, georganiseerd door Brusselleer, zijn gestart. Elke vrijdagvoormiddag, van 9.00 tot 11.30 u.

Meer info: katrien.van_geyseghem@brusselleer.be
 

Nieuwe sportinfrastructuur

Welke gebouwen dienen als voorbeeld voor Brussel? Met deze vraag ging Be.Exemplary Brussels, een initiatief van de Brusselse regering, aan de slag, en... ook Mabo is laureaat!

 

We hebben immers besloten een nieuwe turnzaal te bouwen, omdat onze bestaande sportinfrastructuur niet meer volstaat. We willen echter vermijden dat de turnzaal, die zich moet inplanten in een erg dichte stedelijke context, de ruimte van onze speelplaats beperkt.

 

BOB361 Architects gaat deze uitdaging aan door de inplanting van een half-ondergronds compact volume. Het project maakt het zo mogelijk het dak te gebruiken, dat een verlenging wordt van de speelplaats (http://www.bob361.com/projects/detail/mabo-sports-infrastructure).

 

Zo wordt ons project een van de tien nieuwe Brusselse voorbeeldgebouwen: http://www.bruzz.be/nl/actua/dit-zijn-de-10-nieuwe-brusselse-voorbeeldgebouwen

 


Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 - 1000 Brussel tel. 02 506 89 20 - E-mail: info@mabobrussel.be - foto's: Kris Van Beek - webdesign: Filip Vandeputte