Nieuws

Lessentabellen 2021-2022 en 2022-2023

De onderwijsvernieuwing gaat haar derde jaar in, en dat heeft ook op Mabo voor enkele veranderingen gezorgd.
 
Op onze nieuwe website staan de lessentabellen van al onze richtingen, maar om technische redenen is deze nieuwe site helaas nog niet online kunnen gaan. In afwachting daarvan zijn de lessentabellen te raadplegen op onze Facebookpagina.

Openingsuren tijdens de zomervakantie

De school is open in de eerste week van juli (van donderdag 01/07 tot dinsdag 06/07) en in de laatste week van augustus (van dinsdag 25/08 tot dinsdag 31/08), telkens van 10.00 tot 17.00 u. 
 
De school is gesloten van woensdag 07/07 tot en met dinsdag 24/08. Op dinsdag 31/08 zijn geen inschrijvingen meer mogelijk.

03/06 Update inschrijvingen

Vanaf 4 juni, om 9.00 u., starten de vrije inschrijvingen voor het eerste jaar. De inschrijvingen gebeuren chronologisch: wie eerst de vraag tot inschrijving stelt, krijgt de plaats.
 
Momenteel zijn we volzet en is er een wachtlijst, maar wie toch wil inschrijven krijgt van de school een weigeringsformulier met de plaats op de wachtlijst.

 


Update open deur

Wegens de virusmaatregelen zullen wij de geïnteresseerde ouders eind januari helaas niet kunnen ontvangen op de school. Maar niet getreurd: de opendeurmomenten zullen digitaal doorgaan!
 
Een van onze collega's zal u te woord staan via Google Meet. We trachten zo goed mogelijk dag en uur van uw keuze te behouden. Wie zich heeft ingeschreven zal ten laatste eind volgende week een uitnodiging ontvangen voor het digitaal gesprek.
 
We hopen op uw begrip voor onze beslissing; we hadden nu eenmaal niet veel keuze. En we hopen dat de situatie vlug verbetert, zodat we u allen alsnog later in het schooljaar kunnen uitnodigen voor een rondleiding, een babbel, een drankje, een woordje uitleg of gewoonweg om de sfeer op te snuiven.
 
Voor wie zich nog niet had ingeschreven: om alles zo goed mogelijk te kunnen organiseren, vragen wij dat te doen ten laatste tegen woensdag 20 januari.

 


Open deur in de week van 25-29 januari 2021

Een klassieke opendeurdag zoals we de voorbije jaren organiseerden, zal dit jaar helaas niet kunnen plaatsvinden.
 
Wél willen we ouders en hun zoon of dochter graag uitnodigen voor een korte babbel en een rondleiding in onze school. We voorzien in de week van 25 tot 29 januari 2021 vier avonden (ma, di, do, vr), waar verschillende contactmomenten mogelijk zullen zijn, telkens van 17.00 tot 20.00 u.
 
Praktisch: via deze link kan u inschrijven en de gewenste dag en tijdstip aanduiden. Eén van onze leerkrachten zal u dan de avond zelf ontvangen en rondleiden, met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften. 
 
Om een grote toeloop te vermijden reserveren we deze contactmomenten enkel voor ouders die een leerling hebben in het 6de studiejaar. Wij danken u voor uw begrip hiervoor.
 
Indien de momenten door de virusmaatregelen toch niet fysiek zouden kunnen plaatsvinden, zullen we ze digitaal organiseren, op dezelfde dag en tijdstip van uw keuze.
 

Beste wensen

Wij wensen u van harte
een vrolijk kerstfeest
en een vreugdevol 2021!
 
Directie, secretariaat,
leerkrachten en leerlingen
 


Schoolreglement

Het schoolreglement, met enkele aanpassingen voor het schooljaar 2020-2021, is te raadplegen bij opvoedingsproject/visie.  Wie graag een papieren versie heeft kan dat via zoon of dochter laten weten.

Heart Saver: een hartreddend en hartverwarmend project

Dankzij de vzw HeartSaver hebben we in onze school een Automatische Externe Defibrillator (AED), ten behoeve van de school en onze wijk. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen.

 

Een plotse hartstilstand is immers één van de grote doodsoorzaken. Willen we de overlevingskansen van slachtoffers vergroten, dan is snel handelen de boodschap. Want elke seconde telt. Gelukkig kan het mobiele apparaat door iedereen worden gebruikt. Dankzij dit fundraising initiatief wordt ook onze schoolomgeving HARTveilig.

 

Het HeartSaver AED Fundraising schoolinitiatief wordt gesteund door het kabinet van het Ministerie van Onderwijs en is mee opgenomen in het actieplan “Hoog tijd voor geZONtijd” ter versterking van het gezondheidsbeleid van scholen.

 

 


Nieuwe sportinfrastructuur

Welke gebouwen dienen als voorbeeld voor Brussel? Met deze vraag ging Be.Exemplary Brussels, een initiatief van de Brusselse regering, aan de slag, en... ook Mabo is laureaat!

 

We hebben immers besloten een nieuwe turnzaal te bouwen, omdat onze bestaande sportinfrastructuur niet meer volstaat. We willen echter vermijden dat de turnzaal, die zich moet inplanten in een erg dichte stedelijke context, de ruimte van onze speelplaats beperkt.

 

BOB361 Architects gaat deze uitdaging aan door de inplanting van een half-ondergronds compact volume. Het project maakt het zo mogelijk het dak te gebruiken, dat een verlenging wordt van de speelplaats (http://www.bob361.com/projects/detail/mabo-sports-infrastructure).

 

Zo wordt ons project een van de tien nieuwe Brusselse voorbeeldgebouwen: http://www.bruzz.be/nl/actua/dit-zijn-de-10-nieuwe-brusselse-voorbeeldgebouwen

 


Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 - 1000 Brussel tel. 02 506 89 20 - E-mail: info@mabobrussel.be - foto's: Kris Van Beek - webdesign: Filip Vandeputte